Share |

Kauttamme on myös saatavilla koulutuksia moniin tarpeisiin.

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutus:

Suomessa tapahtuu vuosittain lähes tuhat trukkeihin liittyvää tapaturmaa joista muutama johtaa kuolemaan tai pysyvään työkyvyttömyyteen ja kaksi kolmasosaa eripituisiin sairaslomiin. Lisäksi tulevat vielä materiaalivahingot, nämä yhdessä aiheuttavat yrityksille suuria kustannuksia.

Trukinkuljettajan turvallisuuskoulutuksella pyritään edistämään trukkityöskentelyn henkilöturvallisuutta ja korostamaan työturvallisuuden merkitystä yrityksen häiriöttömän toiminnan osana. Kurssin sisältö ja kesto räätälöidään vastaamaan yrityksen erityistarpeita.

Koulutukseen sisältyy kurssimateriaali sekä kurssitodistus ja ajolupa (trukkikortti) jokaiselle kurssin hyväksytysti suorittaneelle.

Muut koulutukset:

Toteutamme myös räätälöityjä kursseja esim. yritysten omissa tiloissa.

kortit.gif